AMB QBODA

eSTALVIA’T 1600€

Bases legals de la promoció

Obtén fins a 1.600€ de descomptes amb Qboda

Identificació de l’empresa organitzadora:

QBoda amb la pàgina web https://www.qboda.es/ i el correu electrònic info@qboda.es ha organitzat aquesta promoció: “Obtén fins a 1.600€ de descomptes amb Qboda”.

Dates d’inici i finalització de la promoció i àmbit geogràfic: La promoció tindrà lloc des del 25 de febrer de 2024 fins al 31 de desembre de 2024. La promoció és dirigida a les parelles que comprin serveis o productes dels socis de Qboda durant l’any 2024 i es casin l’any 2024 o 2025 a la província de Lleida o Osca.

Normes i condicions per participar: Podran participar en la promoció aquelles parelles majors de 18 anys que es casin a Lleida o Osca durant els anys 2024 o 2025. Qboda es reserva el dret a realitzar canvis en la campanya si durant el seu desenvolupament es produís alguna causa que impedeixi dur-la a bon terme o amb la finalitat de millorar-ne el progrés.

La promoció consta de:

Descomptes de 100€ per cada compra superior a 1.000€ o un descompte del 5% en compres inferiors a 1.000€, si el client compra a 4 proveïdors QBoda.

A la data d’avui i per a aquesta promoció, els socis que consten en ella per fer ús dels descomptes són: Anima’ns Animacions i Festes, Annaï Centre Estètica, Arenas Pastry, Blackpier, Booknovias, Boom Beat, Deblaze, El Dien Catering, Els Trobadors, Espaioró, Flaires disseny floral, La Vil·la, Lligabosc wedding planner, Margarida Aldabó, Marina Codina Atelier, M by Miquel, Música Boda, Objetivo amor, Ochomilimetros, Palau de Margalef, Pirotecnia Ramonina, Reinald Pomes, Viajes Equador, Viatges Esther Tourism i Vintage Classic RT.

Valor i natura de la promoció oferida per QBoda

✓ 100€ per cada compra superior a 1.000€ o un descompte del 5% en compres inferiors a 1.000€.

✓ Si el client compra a 4 proveïdors QBoda.

✓ Només es podrà gaudir de la promoció en compres realitzades a partir del 25 de febrer de 2024 i fins al 31 de desembre del mateix any.

✓ El client tindrà en el seu poder un cartó facilitat per qualsevol dels socis Qboda on haurà de canviar quatre segells diferents. Un cop completat el cartó, el client rebrà 100€ de cadascun dels socis participants en aquestes compres, ascendint el valor del cartó a 400€.

✓ No hi ha límit de cartons a omplir que una parella pugui canviar, així, per exemple, pot tenir en el seu poder 4 cartons, el que li suposaria un descompte de 1.600€ en el seu casament.

✓ Cada proveïdor QBoda pot tenir productes o serveis exclosos d’aquesta promoció, per exemple, en promocions pròpies o paquets tancats, caldrà consultar cada cas específic.

✓ Serà la junta de QBoda Lleida qui faci el seguiment de la promoció i vetlli pel compliment de totes les bases aquí descrites.

Pasos a seguir de la promoció:

  1. El client compra un servei o producte en qualsevol proveïdor Qboda i se li lliura un cartó, al mateix temps que el proveïdor on realitza la compra li posa un segell.
  2. El client compra un servei o producte en un altre proveïdor Qboda i aquest li posa un segon segell al seu cartó.
  3. I així successivament fins completar els 4 segells necessaris per poder entrar a la promoció.
  4. Un cop el client té els 4 segells, els canvia un a un a l’establiment o servei del proveïdor Qboda participant en aquest bolet.
  5. El client compra un servei o producte en un cinquè proveïdor Qboda i se li lliura un altre cartó, per començar el mateix procés.
  6. No hi ha límit de cartons a canviar per una parella.

Penalitzacions en cas d’ús fraudulent.

Es comprovarà mitjançant proves reals que els segells dels proveïdors siguin reals, tal com indiquen les bases de la promoció. Qboda es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació de la promoció.

Acceptació de les Bases Legals.

La participació en la promoció implica l’acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió del client i, com a conseqüència, Qboda quedarà alliberada del compliment de l’obligació contraïda amb aquests. Les presents Bases de la Promoció es regeixen per la Legislació espanyola.
Lleida, 14 de febrer de 2024.